یه دختر 

وقتی یه ناخنش 

میشکنه نه تای دیگه دوهم کوتاه میکنه

ببین اگه قلبش بشکنه چیکار میکنه

♥♥♥♥♥♥♥                                                                      ؟♥♥♥♥♥♥♥

+ نوشته شده در پنجشنبه ۱۵ آبان۱۳۹۳ساعت ۳:۱۴ قبل از ظهر توسط سیمین |

 
http://tools.avazak.ir/thema/avazak/710